Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu 13 Kasım 2015 tarihli olarak yayınlandı.

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, klinik çalışmalarda, temelini güncel Helsinki Bildirgesi’ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bilimsel bir kalite standartlarını ortaya koymaktadır. İyi klinik uygulamaları araştırmaya katılan gönüllülerin hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araştırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence vermek amacı taşıyan yaklaşımlara yönelik kılavuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu 13 Kasım 2015 tarihli olarak yayınlandı.

Link için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yorum yaz