DEPREM SONRASI İLK KARŞILAŞMADA YENİDOĞAN BEBEKLERE YÖNELİK AŞI UYGULAMALARI

DEPREM SONRASI İLK KARŞILAŞMADA YENİDOĞAN BEBEKLERE YÖNELİK AŞI UYGULAMALARI

 

Herhangi bir antibiyotik tedavisi, aşağıdaki aşılar üzerinde herhangi bir etkiye neden olmaz,

 

 1. Hepatit B aşısı,
  1. Herhangi bir yakını ve bilgisine ulaşılamayan bebekler;

Bebeğin genel durumu stabil olduğunda, uyluğun anterolateraline intramüsküler olarak uygulanmalı ve kayıt altına alınmalıdır,

 1. Bebek 2000 gramın üzerinde ise,
  1. Uygun şartlar mevcut ise bebeğin olası hepatit riskinin değerlendirilmesine yönelik olarak, HBsAg ve Anti-HBsAg bakılmalıdır, HBsAg pozitif gelir ise aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde isek HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
  2. Aşılaması yaşına uygun şekilde devam edilir,
 2. Bebek 2000 gramın altında ise;
  1. Uygun şartlar mevcut ise bebeğin olası hepatit riskinin değerlendirilmesine yönelik olarak, HBsAg ve Anti-HBsAg bakılmalıdır, HBsAg pozitif gelir ise aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde isek HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
  2. Bu uygulanan ilk doz aşı, uygulanmış olarak sayılmaz ve 4 hafta sonrasında hepatit B aşısı ilk doz sayılacak şekilde uygulanır,
 3. Yakınına veya Sağlık Kaydına Ulaşılan Bebekler;
  1. Annenin hepatit B serolojisinin bilindiği durumlarda;
   1. Annenin hepatit B taşıyıcı olmadığının bilindiği durumlarda;
    1. Bebeğin genel durumu uygun ise hepatit B aşısının ilk dozu, bebek 2000 gramın üzerinde ise uygulanır,
    2. Bebeğin kilosu 2000 gramın altında ise, bebeğin 2000 gram olması veya 4 haftalık olması beklenerek ilk doz aşısı uygulanır,
   2. Annenin hepatit B durumu bilinmediğinde*;
    1. Bebek 2000 gramın üzerinde ise,
     1. Bebeğe ilk doz aşı uygulanır,
     2. Uygun şartlar mevcut ise bebeğin olası hepatit riskinin değerlendirilmesine yönelik olarak, anneden HBsAg ve Anti-HBsAg bakılmalıdır, HBsAg pozitif gelir ise aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde ise HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
 • Aşılaması yaşına uygun şekilde devam edilir,
 1. Bebek 2000 gramın altında ise;
  1. Bebeğe ilk doz aşı uygulanır,
  2. Uygun şartlar mevcut ise bebeğin olası hepatit riskinin değerlendirilmesine yönelik olarak, anneden HBsAg ve Anti-HBsAg bakılmalıdır, HBsAg pozitif gelir ise aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde isek HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
 • Bu uygulanan ilk doz aşı, uygulanmış olarak sayılmaz ve 4 hafta sonrasında hepatit B aşısı ilk doz sayılacak şekilde uygulanır,
 1. Anne hepatit B pozitif ise;
  1. Bebek 2000 gramın üzerinde ise,
   1. Bebeğe ilk doz aşı uygulanır,
   2. Aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde ise HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
 • Aşılaması yaşına uygun şekilde devam edilir,
 1. Bebek 2000 gramın altında ise;
  1. Bebeğe ilk doz aşı uygulanır,
  2. Aşıyı takip eden ilk 7 gün içerisinde isek HBIG (0.5 ml) uygulanmalı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsülte edilmelidir,
 • Bu uygulanan ilk doz aşı, uygulanmış olarak sayılmaz ve 4 hafta sonrasında hepatit B aşısı ilk doz sayılacak şekilde uygulanır,

* Bebeğin geliş anında doğumdan sonra geçen süre ve annenin taşıyıcılık durumuna göre HBIG uygulaması her bebek için ayrı ayrı ele alınmalıdır,

 

 1. Tetanos profilaksisi
  1. Doğum hastane dışında olmuş ve bebek ile ilk karşılaşma ise, tetanos profilaksisi derha başlanmalıdır;
   1. Tetanos Ig (TIG); Tetanos immunglobulini: 250 IU (yaralanmadan >24 saat geçmişse 500 IU). At kaynaklı tetanos immunglobulin kullanılacak ise 1500-6000 IU uygulanmalıdır,
   2. Metronidazol (7 günden küçük bebeklere, 15 mg/kg/gün 2- 3 dozda; > 7 gün, 30 mg/kg/gün 2-3 dozda, 10-14 gün); veya IV penisilin G (100,000 U/kg/gün 6-saatte bir, 10-14 gün).
   3. Kord bakımı hızla yapılarak, topikal antibiyotik ve dezenfektan uygulanmalıdır,
  2. Bebeğin sağlık durumu iyi, herhangi bir yaralanması yok ise,
   1. Kord bakımı hızla yapılarak, topikal antibiyotik ve dezenfektan uygulanmalıdır,
   2. Eğer yaş kaydı mevcut ise 6 haftalık olduğunda beşli aşısının yapılması tercih edilebilir,
 • Eğer bebeğin yaralanması mevcut ise, yenidoğan döneminde, enkaz veya deprem ile ortaya çıkan yaralanmalar; tetanoz açısından yüksek riskli olarak değerlendirilmelidir,
  1. Tetanos Ig (TIG); Tetanos immunglobulini: 250 IU (yaralanmadan >24 saat geçmişse 500 IU). At kaynaklı tetanos immunglobulin kullanılacak ise 1500-6000 IU uygulanmalıdır,
  2. Metronidazol (7 günden küçük bebeklere, 15 mg/kg/gün 2- 3 dozda; > 7 gün, 30 mg/kg/gün 2-3 dozda, 10-14 gün); veya IV penisilin G (100,000 U/kg/gün 6-saatte bir, 10-14 gün).
  3. Sonrasındaki aşı takvimi ulusal aşı takvimimize uygun şekilde devam edilmelidir.

 

 • Kuduz Aşısı; kuduz riskli temas söz konusu ise, kuduz aşısı ve kuduz Ig uygulaması hemen başlanmalıdır,
 1. BCG aşısı; eğer bebek açısından TB açısından risk olabilecek kişiler ile temas etme ihtimali var ise, geçici konaklama koşullarında kalacak ise (konteyner-çadır) ve aynı ortamda kalacak kişiler arasında yaşlılar mevcut veya kalabalık ise BCG aşısı uygulanmalıdır,
 2. Oral polio aşısı uygulanması açısından Sağlık Bakanlığı politikaları çerçevesinde hareket edilmelidir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yorum yaz